Vyhľadávanie - Štítky
Search - Content
Vyhľadávanie - Štítky
Search - Content
Prihlásiť sa
Registrovať


Futbalové vybavenie
Nakupujte Puma.com

Model školenia

Model výcviku je podrobne opísaný v rámci 4 previazaných okamihov hry a trénuje špecifické správanie v sérii cvikov, ktoré vyvolávajú špecifický štýl hry. Každá fáza je ďalej vymedzená na fyzickú plochu futbalového ihriska, s ktorou súvisí konkrétna téma. Pomocou interaktívneho modelu nižšie prepojte rôzne tréningové fázy. Taktická periodizácia, Podrobné informácie o tejto metodike nájdete v časti Taktická teória periodizácie.


Na základe makra a podriadených princípov nášho herného modelu vytvárame periodický tréningový kalendár s využitím makro cyklov a mikro cyklov na dosiahnutie našich tréningových cieľov s prihliadnutím na rôzne fázy sezóny tímov (tj konkurenčné, mimo sezóny atď.). Učebné osnovy Učebné osnovy alebo osnovy futbalového koučingu môžu byť použité na vytvorenie rámca a identifikácie aspektov hry, ktoré sa považujú za nevyhnutné pre rozvoj konkrétneho štýlu a metodológie hry. Cieľom nie je učebný plán s prísnymi pravidlami, ktoré tvoria štandardizovaný model, ktorý obmedzuje individuálnu kreativitu trénerov. Cieľom je vytvoriť spoločnú knižnicu tréningových cvičení a tréningov, ktoré by mali byť flexibilné voči jedinečným potrebám tréningového prostredia a zúčastnených futbalistov. Vytvorenie príjemného a náročného súboru aktivít a cvičení s cieľom lepšie napomôcť procesu učenia. PSC nepredpisuje propagovanie žiadnej metódy ako správneho spôsobu tréningu hry. V skutočnosti sú korene projektu založené predovšetkým na zakladajúcom presvedčení, že existujú nekonečné cesty a futbalový tréner. Preto veríme v flexibilitu a prispôsobivosť a tréneri rozvíjajú vlastnú filozofiu a víziu pre futbal.