Vyhľadávanie - Štítky
Search - Content
Futbalové vybavenie
Vyhľadávanie - Štítky
Search - Content
Prihlásiť sa
Registrácia


Nakupujte Puma.com

Soccer Taktiky Vrtáky

Futbalové taktiky používané špičkovými futbalovými tímami sú dnes čoraz zložitejšie. Taktické cvičenia sa používajú na tréningoch na rozvoj pochopenia taktiky, ktorá sa má použiť v hrách. V súčasnosti sa jednotlivé slabé stránky opozície skúmajú vopred a využívajú sa prostredníctvom futbalovej stratégie. Hráči sa musia špecializovať na určitú pozíciu, ktorú sa začínajú učiť od útleho veku. Futbalový tréner má vyvážiť hráčov svojho vlastného futbalového tímu podľa ich atribútov, pričom má mať na pamäti silné a slabé stránky nepriateľa.

Definícia stratégie
Stratégie je "Herný plán" založený na silných a slabých stránok svojich vlastných tímov atribúty, očakávané správanie súperov, vonkajšie podmienky (napr terénu, počasie, atď) a pravidlá hry. Stratégia nesie do úvahy očakávané správanie a konanie svojich oponentov.

Definícia taktiky
Taktika sú konkrétne opatrenia, v ktorých jednotlivci, skupiny súčastí, alebo celý tím môže vykonávať. Taktika sa týka cielených akcií, ktoré umožňujú realizáciu stratégie.