Vyhľadávanie - Štítky
Search - Content
Vyhľadávanie - Štítky
Search - Content
Prihlásiť sa
Registrovať


Futbalové vybavenie
Nakupujte Puma.com

Soccer Taktiky Vrtáky

Futbalové taktiky používajú špičkové futbalové tímy dnes čoraz zložitejšie. Taktické vŕtačky sa používajú v tréningových stretnutiach na rozvíjanie pochopenia taktiky, ktorá sa má používať v hrách. V dnešnej dobe sú jednotlivé nedostatky v opozícii predbežne skúmané a využívané prostredníctvom futbalovej stratégie. Hráči sa musia špecializovať na konkrétnu pozíciu, ktorú začnú učiť už od raného veku. Futbalový tréner má vyrovnať hráčov na vlastnom futbalovom mužstve podľa ich atribútov, pričom musí mať na pamäti silné a slabé stránky nepriateľa.

Definícia stratégie
Stratégie je "Herný plán" založený na silných a slabých stránok svojich vlastných tímov atribúty, očakávané správanie súperov, vonkajšie podmienky (napr terénu, počasie, atď) a pravidlá hry. Stratégia nesie do úvahy očakávané správanie a konanie svojich oponentov.

Definícia taktiky
Taktika sú konkrétne opatrenia, v ktorých jednotlivci, skupiny súčastí, alebo celý tím môže vykonávať. Taktika sa týka cielených akcií, ktoré umožňujú realizáciu stratégie.