Vyhľadávanie - Štítky
Search - Content
Vyhľadávanie - Štítky
Search - Content
Futbalové vybavenie
Nakupujte Puma.com

Illinois Agility test

Test Illinois Agility (Getchell, 1979) je bežne používaným testom agility v športe. Meria schopnosť zmeniť polohu a smer. Dĺžka kurzu je 10 metrov a šírka (vzdialenosť medzi štartovacím a koncovým bodom) je 5 meter. Štyri kužele sa používajú na označenie začiatku, konca a oboch bodov obratu. Ďalšie štyri kužele sú umiestnené do stredu v rovnakej vzdialenosti od seba. Každý kužeľ v strede je oddelený oddeľovačmi 3.3. Predmety by mali ležať na ich prednej strane (hlava na štartovú čiaru) a ruky okolo ramien. Na príkaze "Go" sa stopky spúšťajú a športovec vstane čo najrýchlejšie a prejde okolo ihriska v uvedenom smere bez toho, aby zrazil kužele, na cieľovú čiaru, pri ktorej je časovanie zastavené.

Obr 1. Illinois Agility test


hodnotenie Muži Ženy
vynikajúci <15.2 <17.0
dobrý 16.1-15.2 17.9-17.0
priemerný 18.1-16.2 21.7-18.0
Fair 18.3-18.2 23.0-21.8
chudobný > 18.3 > 23.0