Vyhľadávanie - Štítky
Search - Content
Vyhľadávanie - Štítky
Search - Content
Futbalové vybavenie
Nakupujte Puma.com

20 YRD Agility test

Nastaviť tri markery kužeľa v priamke, presne päť yardov od seba - kužele B, A (uprostred) a C. U každého kužeľa mieste čiary cez použitie označenia pásky. Časovač je umiestnený na úrovni stredu kužeľa, s výhľadom na športovcov. Športovec sa rozkročí stredový kužeľ A s nohou v rovnakej vzdialenosti od seba a rovnobežne s priamkou kužeľa. Až budete pripravení, športovec beží na kužeľ B (dotykom linku buď pešo), obráti a zrýchľuje na kužeľ C (dotýka linku), a končí tým, že urýchľujú cez linku na kužeľ A. stopky sa spustí pri prvom pohybe športovec a zastaví hodinky, keď športovcov torzo prekročí stredovú čiaru. Toto cvičenie simuluje futbal agility a reakcie.

Obr 1. 20Yrd Agility test